Seminarer

Volontører rækker ud til verden

I Luthersk Missions volontørprogram, Reach, sørger volontører for, at hjælpen til ånd, psyke og krop når helt derud i verden, hvor der er mest behov for den.
Hør en tidligere volontør fortælle om, hvordan det er at være med, hvor behovet er størst.
Hør om mulighederne i Reach fremover, hvilke stillinger der er opslået, og hvordan du bedst kan forberede dig på en opgave i Reach.
v/  Reidar Poulsen, missionskonsulent i LM

 

Medicinsk etik

Medicinsk og teknologisk kan vi mere og mere med menneskets krop. Det er en kæmpe gave til vores generation i forhold til dem, som levede før os. Men skal vi altid gøre alt det, som vi kan? Er der en kant for, hvilke grænser vi skal tillade forskningen at overskride? Hvilke etiske pejlemærker har vi som kristne i mødet med moralske dilemmaer inden for sundhedsområdet fx. behandling af ufrivillig barnløshed, aktiv dødshjælp, forskning på stamceller og andre aktuelle udfordringer? Kom og stil dine spørgsmål og deltag i debatten.
v/ Christian Mølgaard, læge og professor ved Københavns Universitet

 

Brug det gunstige øjeblik

Mange har aldrig hørt om Jesus eller forstået, hvem han virkelig er. Men Gud arbejder! Der er i dag åbne døre steder i verden, hvor der tidligere har været helt lukket, men hvor længe?! Hvordan bruger vi det gunstige øjeblik, mens det endnu er tid?!
v/ Konsulent med speciale i Mellemøsten

 

Guds veje for mig

“Jeg ved ikke hvad jeg skal med mit liv! Jeg forstår ikke Guds planer! Måske har jeg lyst til det her, men er det mig selv eller Gud, der fortæller mig det? Er det mig eller Gud der kalder? Hvordan kan jeg lytte til Guds planer for mig? Hvordan søger jeg ind i det?”. Når man er i 20’erne er der mange store beslutninger. Hvordan leder Gud os i dem? Lad os forsøge at blive klogere sammen.
v/ Steffen Birkmose, ungdomskonsulent

 

Seksualitet

Gud har skabt os som mand og kvinde med hud og hår – og seksualitet. Seksualiteten er skabt perfekt, men alligevel er der mange, der har det svært med den. Hvordan vi kan leve vores seksualitet ud i de rammer, Bibelen har sat? Og hvorfor er rammerne så strenge, når nu sex er så dejligt og godt? Vi vil tale om seksualitet i bred forstand, komme med konkrete eksempler og så vil der være plads til spørgsmål og dialog. Vi tager udgangspunkt i vort liv som ægtepar, men kommer også ind på det at være single.
v/ Ulla og Søren Toft, forlovelsessamtalepar

 

Mission med omkostninger

Et af de nytestamentlige klare budskaber, som vi sjældent giver plads og refleksion i vores tid, er talen om lidelsesfællesskabet med Kristus. Af gode grunde. For vi lever i et land og en periode af verdenshistorien, hvor vi har det utrolig godt, så hvordan skal talen om lidelse overhovedet give mening? (medmindre vi taler om lidelsens problem ...)
Kom med til et seminar, hvor vi kigger på Paulus’ tanker om det og på, hvordan mission kan blive en af de konkrete årsager til et forøget lidelsesfællesskab med Kristus. Hvilket er en god ting …
v/ Lars Jensen, teologistuderende

 

Bøn og faste

Mange forbinder bøn og faste med at leve tæt på Gud! Det er der vel nok noget om, selvom det at leve tæt på Gud også har andre sider. Men når bøn og faste så bliver fraværende, kan man tænke: Jeg lever ikke tæt på Gud!
Vi vil stille spørgsmålet: Hvad er bøn og faste i Bibelen? Hvordan lever jeg sundt med bøn og faste i dag? Seminaret leverer ikke et quickfix! Bøn og faste er ikke noget man ordner, men en livsvej!
v/ Thomas Wind, lærer på LMH

 

Big Bang og Bibelen

Vil du gerne tro på Bibelen som Guds ufejlbarlige ord, mens du samtidig er frustreret over, at videnskaben tilsyneladende modsiger skabelsesberetningen? I dette seminar vil vi forstå, hvad videnskaben kan, og hvad den ikke kan. Big Bang-teorien vil blive introduceret, og ligeledes vil vi se på nogle hints til, hvordan man skal forstå skabelsesberetningen.
v/ Simon Holm Stark, PhD i partikelfysik og tidligere forsker fra CERN

 

Tilgivelsesvished

Hvordan kan jeg vide, at Gud vil tilgive min synd? Og hvad med den synd, som jeg måske ikke kan tilgive mig selv for?
Det fede er, at Gud har givet os nogle helt konkrete redskaber at forholde os til, hvis vi bliver i tvivl om tilgivelsen. Vi vil derfor tale lidt om de udfordringer, vi kan have med at hvile i Guds tilgivelse, og meget om grundlaget for sand vished om tilgivelse og frelse.
v/ Daniel Burgdorf, lærer på LMH